Compartimentul Îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Brăila a funcționat în 2020 cu doi angajați. În municipiu funcționează 896 asociații de proprietari

În cursul anului 2020 Compartimentul Îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Brăila a funcționat cu doar doi angajați care s-au ocupat, printre altele, de aproape 400 de reclamatii și sesizări.

Este informația prezentată în raportul primarului Marian Dragomir privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Brăila, precum și activitatea desfășurată în anul 2020.

În document se precizează că în prezent funcționează în municipiu 896 asociații de proprietari, care sunt persoane juridice autonome, nonprofit: „În cadrul Compartimentului Îndrumare Asociații de Proprietari, specializat în sprijinirea și îndrumarea acestora, și-au desfășurat activitatea 2 funcționari publici.

În anul 2020 s-au înregistrat 371 de reclamații, sesizări și note de audiență, din care: 35% din partea conducerii asociatiilor de proprietari; 65% din partea proprietarilor de apartamente.

Deși actele normative în vigoare reglementează în mod clar obligațiile și atribuțiile organelor de conducere ale asociațiilor de proprietari, precum și ale administratorului angajat, s-a constatat că cele mai multe dintre aspectele semnalate de către cetățeni se referă la:

– neefectuarea lucrărilor de hidroizolatii de către asociatiile de proprietari,

– verificarea modului de repartizare a cheltuielilor de întreținere a condominiului,

– ocuparea în mod abuziv și folosirea în mod exclusiv a unor spatii comune de către unul sau mai multi proprietari,

– perceperea unor penalități mai mari decât maximul prevăzut de lege,

– angajarea și/sau menținerea în funcție de către conducerea asociației a unei persoane fizice în funcția de administrator de condominiu fără atestat obținut în condițiile legii,

– lipsa de interes a conducerii asociației, precum și a administratorului, cu privire la necesitatea reparării și întreținerii părților de proprietate comună (casa scării, fațade, acoperiș, subsol)”.