Conducerea AJOFM Brăila: Beneficiarii de ajutor social sunt stimulați să intre pe piața muncii

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila îi informează pe cei interesați că persoanele beneficiare de ajutor social care se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni, beneficiază în continuare, pentru o perioadă de șase luni, de sprijinul financiar acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cuantumul stabilit anterior angajării și plătit de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Conducerea AJOFM Brăila precizează într-un comunicat dat publicătății că „această măsură a fost adoptată prin OUG nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, oferind astfel sprijin persoanelor care vor să iasă din starea de vulnerabilitate, prin angajare.

Prin actul normativ menționat anterior se instituie obligativitatea prezentării persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în vederea identificării unui loc de muncă conform pregătirii profesionale. Neprezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă se va asimila refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social și posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni. Astfel, serviciile de ocupare vor menține mai strâns legătura cu beneficiarii de ajutor social în vederea găsirii și aplicării măsurilor de stimulare a ocupării persoanelor aparținând acestei categorii cu acces mai dificil pe piața muncii, precum și cu unitațile administrativ-teritoriale (UAT) în a căror bază de date sunt aceste persoane.

Reamintim faptul că potrivit Legii nr. 416/2001, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru încadrare în muncă și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.

Prin «persoană aptă de muncă», potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții: are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare; nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege; are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci”.