CONDUCEREA CUP DUNĂREA: PANDEMIA DE CORONAVIRUS NU JUSTIFICĂ NEACHITAREA LA TIMP A FACTURILOR PENTRU SERVICIILE DE APĂ ȘI CANALIZARE. NEACHITAREA FACTURII VA ATRAGE DUPĂ SINE PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

Conducerea Companiei de Utilități Publice (CUP) Dunărea Brăila îl contrazice pe consilierul municipal Bogdan Botea (PND), în privința plății facturilor pentru serviciile de apă și canalizare în perioada pandemiei de coronavirus.

Dupa ce CUP Dunărea a recomandat clienților să folosească modalități de plata online pentru aceste servicii, în loc să vină la ghișeele companiei, avocatul Botea a comentat pe o rețea de socializare că „în contextul epidemiei (pandemiei) declarate oficial, toate termenele de plată se prorogă (se amână), fiind un caz de forță majoră. CUP Dunarea poate eventual să roage clienții să plătească, nu să ceară să plătească”.

Conducerea CUP are însă altă părere cu privire la acest lucru: „Având în vedere contextul epidemiologic actual, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii și ca măsura suplimentară de prevenție, CUP Dunărea Brăila a recomandat clienților să efectueze plăți on-line; de altfel, nu a existat  nici o impunere din partea societății cu privire la modalitatea de plată a facturilor. Preocuparea companiei este sănătatea și siguranța angajaților și a clienților noștri, pentru combaterea și limitarea efectelor acestei epidemii.

CUP Dunărea Brăila este operator regional al serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare în sensul dispozițiilor articolului 3, alineat 26 din Legea nr. 241/22 iunie 2006, republicată, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  și al articolului 2 literele g și h din Legea nr. 51/08 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata.

Legea nr 241/2006, prin dispozițiile articolului 31, alineat 16, prevede faptul că <<neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere>>.

Prerogarea termenului de plată se va realiza doar în măsura în care vor apărea modificări legislative în acest sens”.