Consilierul Bucălău somează consiliile locale din județul Brăila să reducă tarifele de salubritate, după ce a fost emisă o Ordonanță de Urgență care modifică modul de calcul al acestora

Consilierul județean Alexandru Bucălău cere autorităților publice brăilene să recalculeze tarifele pentru serviciile de salubrizare – adică să le reducă -, urmare a apariției la finele lunii aprilie a unei noi reglementări în acest domeniu. Mai exact, Bucălău face referire la Ordonanța de Urgență nr. 30/2023, publicată în Monitorul Oficial pe 26 aprilie 2023, care, în opinia sa, „face ordine în regimul deșeurilor, precum și al Legii salubrizării”.

Liberalul declară într-un comunicat de presă: „Brăilenii și-au arătat în mai multe rânduri nemulțumirea față de tariful mare al taxei de salubritate; în municipiu se plătește 17 lei/persoană/lună, iar operatorii economici sunt taxați cu 189 lei pentru fiecare metru cub de deșeuri preluate de operatorul unic.

Brăilenii nu sunt mulțumiți nici de activitatea de salubritate a operatorului unic. În municipiu sunt încă puține containere de preluare a gunoiului reciclabil, brăilenii alergând prin tot orașul să ducă gunoiul, de spălat străzile, cum s-a lăudat operatorul unic, nici pomeneală și programul pe zile de ridicare a deșeurilor dă mari rateuri.

Guvernul României, prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2023, publicată în Monitorul Oficial pe 26 aprilie 2023, vine să facă ordine în regimul deșeurilor, precum și al Legii salubrizării.

Pe scurt, autoritățile administrației publice locale/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activități de salubrizare au obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente fiecărei activități de salubrizare în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipal.

Asta înseamnă că, până acum, toate cheltuilelile economiei circulare, care înseamnă sortare și reciclare deșeuri, erau prinse pe nota de plată destul de mare a cetățeanului și nu a operatorului de salubritate, cum corectează prezenta Ordonanță de Urgență.

Așa cum este menționat în Regulamentul și Hotărârea Consiliului Local Municipial Brăila, calculul care a stat la baza instituirii taxei de salubrizare a ținut cont de tarifele operatorilor de colectare și transport, sortare și tratare mecano biologic, transfer și depozitare.

Ca atare, primăriile/asociațiile de dezvoltare intracomunitară au la dispoziție 45 de zile să refacă tarifele, pornind de la o altă bază de calcul, în care nu mai sunt incluse cheltuilelile economiei circulare. Categoric, în urma recalculării , prețul va fi favoarea cetățeanului, iar factura de plată pentru taxa pe gunoi va fi mai mică decât percepută în prezent. Operatorii trebuie să facă dovada că în prețul gunoiului nu se include contribuția economiei circulare și nici alte cheltuilei cu activitățile de salubrizare”.

Alexandru Bucălău a atașat și conținutul Ordonanței de Urgență nr. 30/2023:

“Ordonanța de urgență nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006. Articolul V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 30 septembrie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Autoritățile administrației publice locale/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activități de salubrizare au obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente fiecărei activități de salubrizare în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 1 și art. II pct. 30, referitor la prevederile art. 286 alin. (2).

(2) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, au obligația ca pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 și pct. 33, referitor la prevederile art. 144 și art. 321.

3) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. g) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.

4) În situația în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu adoptă, individual sau în asociere, în termenul prevăzut la alin. (1), măsurile administrative necesare includerii în actele de atribuire a indicatorilor de performanță aferenți activității/activităților prestate de operator, inclusiv a penalităților în caz de neîndeplinire a acestora, Garda Națională de Mediu aplică sancțiunile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023”.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns