Contract de parteneriat încheiat între Municipalitate, Liceul Tehnologic Anghel Saligny” și VARD Brăila pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CLM Brăila a aprobat un contract de parteneriat încheiat între Municipalitate, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și societatea VARD Brăila pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2022-2023.

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de 45 de luni, pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării.

Potrivit contractului, operatorul economic amintit are o serie de drepturi:

De asemenea, firma VARD va acorda susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care se încheie contracte de pregătire practică:

* burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

*cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analizele medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

* asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări coporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

*echipamente de lucru și de protecție;

*alte forme de sprijin material și stimulente financiare.