Controale ale ITM Brăila pe zona securității și sănătății în muncă în cadrul unităților care desfășoară activități de asistență spitalicească

În perioada aprilie-noiembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila va desfășura o serie de acțiui de verificare a respectării prevederilor legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă, în activități referitoare la asistența medicală umană (spitalale de stat și private).

„Acțiunea propusă pentru anul 2023 urmărește continuarea demersurilor întreprinse de Inspecția Muncii în anii anteriori, având în vedere evenimentele deosebit de grave produse pe parcursul anilor 2020, 2021 și 2022.

În acest context, considerăm oportună declanșarea unor acțiuni de control în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 – activități de asistentă spitalicească, atât în mediul privat, cât și în unitățile bugetare, în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale în domeniul securității si sănătății în muncă.

Obiectivele acestei campanii sunt:

– Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

– Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menționate;

–  Diminuarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

–  Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în activități referitoare la sănătatea umană.

Obiectivele vor fi cuantificate prin măsurile tehnice, sanitare și/sau organizatorice dispuse pentru prevenirea acumulărilor de oxigen în spațiile închise în unitățile sanitare”, se precizează într-un comunicat de presă al ITM Brăila.