Controale de fond și „misiuni de recunoaștere” realizate de ISU la spitalele din Brăila

În contextul incendiului produs în data de 29 ianuarie la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” din București, pentru prevenirea riscului de manifestare a unor astfel de situații de urgență, prin Ordin al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în luna februarie 2021, personalul Inspecțiilor de Prevenire și cel al subunităților de intervenție din cadrul tuturor inspectoratelor județene pentru situații de urgență vor executa controale de fond și misiuni de recunoaștere la toate unitățile sanitare cu paturi de la nivelul zonei  de competență.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de col. Ștefan Stoian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” al județului Brăila, prin aceste acțiuni se urmărește:

1.Prelucrarea și/sau instruirea personalului din cadrul unităților spitalicești cu privire la modul de îndeplinire a  obligațiilor  stabilite  prin  Legea  nr.  307/2006 pentru conducătorul unității/administrator și a celorlalte atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor, cu accent pe:

– asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii  unui  incendiu;

– cunoașterea modului de acțiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu  (asigurarea  intervenției pe timpul nopții);

– instruirea  personalului   medical asupra modalităților de evacuare/salvare a pacienților, potrivit procedurilor specifice;

– supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, a bolnavilor, în funcție de gradul de mobilitate, vârstă și starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilitățile de manifestare a unor cauze potențiale de incendiu;

– planificarea și executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu;

– verificarea executării controalelor interne de prevenire a incendiilor la nivelul unității sanitare și a valorificării acestora;

– respectarea interdicției de utilizare a reșourilor, radiatoarelor  electrice, mașinilor  de călcat, fierbătoarelor, în saloanele cu bolnavi.

2.Verificarea modului de funcționare, exploatare și mentenanța instalațiilor de  detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor;

3.Verificarea existenței unui sistem eficient de alarmare a personalului în cazul producerii unui incendiu;

4.Verificarea dotării cu stingătoare de incendiu a spațiilor, precum și modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor  legale;

5.Verificarea documentelor care să ateste funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice, de gaze, de încălzire, de oxigen etc.;

6.Desfășurarea de acțiuni de informare preventivă a personalului spitalelor și a pacienților internați;

7.Executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu;

8.Executarea de recunoașteri în teren, cu tehnica de intervenție, la toate unitățile sanitare cu paturi de la nivelul zonei  de competență.

Executarea misiunilor și acțiunilor se vor face cu respectarea măsurilor necesare a fi adoptate pentru reducerea riscului infectării și/sau răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”.