Controale desfășurate de ITM Brăila pe tema protecției angajaților împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila desfășoară până la sfârșitul lunii noiembrie o acțiune de control privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși, la locul de muncă.

„Efectuarea controalelor va fi centrată pe verificarea angajatorilor în privința deținerii Fișelor cu date de securitate (FDS), document acceptat internațional, care cuprinde informații specifice, pentru utilizarea profesională în siguranță a substanțelor și amestecurilor periculoase. Obligația angajatorilor este să actualizeze aceste fișe pentru agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și să le pună la dispoziția lucrătorilor, pentru a preveni accidentele de muncă.

Amintim angajatorilor faptul că agenții chimici periculoși generează riscuri majore la adresa securității și sănătății lucrătorilor. Întrucât pericolele sunt cel mai adesea invizibile, angajatorii au obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății lucrătorilor și a mediului în care lucrează, punându-le la dispoziție echipamente individuale de protecție adecvate.

În conformitate cu dispozițiile Legii 319/2006, angajatorii trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodic și ori de câte ori este necesar”, se arată într-un comunicat dat publicității de ITM Brăila.

Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii au obligația să furnizeze ITM Brăila lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte. Totodată, angajatorii au obligația legală de a evalua riscurile la care sunt expuși lucrătorii, în cazul în care la locul de muncă sunt prezente substanțe periculoase.