CUANTUMUL MAXIM AL PRESTAȚIEI FINANCIARE EXCEPȚIONALE ACORDATE ÎN ACEST AN LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA ESTE DE 1.500 LEI. PENTRU TOT ANUL 2020 AU FOST ALOCATE 15.000 LEI ÎN ACEST SCOP

Consiliul  Local Municipal Brăila a aprobat la cea mai recentă ședință cuantumul maxim și condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru anul 2020.

Mai exact, prestațiile financiare excepționale se acordă, în limita fondurilor disponibile existente în bugetul local, familiilor cu copii care au domiciliul în municipiul Brăila și „se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de: *o situație excepțională ce pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului; *imposibilitatea de  acorda copilului îngrijirea corespunzătoare; * necesitatea suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa”.

Pot beneficia de prestații financiare excepționale și familiile cu copii care locuiesc pe raza municipiului Brăila fără forme legale; în această situație, ancheta socială va stabili perioada și condițiile în care locuiesc.

Consilierii municipali au decis ca pentru anul 2020, cuantumul maxim al prestației financiare excepționale acordate să fie de 1.500 lei. De asemenea, ei au decis ca în acest an să fie alocate 15.000 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială Brăila pentru acordarea prestațiilor amintite.

Aceste prestații sociale se acordă în bani și/sau tichete sociale. Tichetele sociale pot fi folosite pentru achiziționarea produselor alimentare, articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, achiziționarea manualelor și rechizitelor școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

Ajutorul de acest tip de acordă familiilor cu copii care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei (inclusiv). Pentru anumite situații deosebite, bine întemeiate și motivate prin ancheta socială, se poate acorda prestație financiară excepțională și familiilor cu copii care realizează un venit peste cel menționat anterior; în acest caz se vor avea în vedere cu precădere situații medicale deosebite.