Cuantumul maxim al prestației financiare excepționale care se va acorda la nivelul municipiului Brăila în anul 2021 este de 1500 lei

Cuantumul maxim al prestației financiare excepționale care se va acorda la nivelul municipiului Brăila în anul 2021 este de 1500 lei – este decizia Consiliului Local Municipal, aprobată în cadrul unei ședințe de plen.

Prestațiile financiare excepționale se acordă în bani și/sau tichete sociale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol viața, sănătatea copilului și a membrilor familiei și pentru a cărei soluționare este necesară intervenția colectivității locale și a structurilor ei asociative, întrucât familia cu copii nu își poate asigura integral nevoile sociale.

Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 de lei, inclusiv. Pentru anumite situații deosebite, bine întemeiate și motivate prin ancheta socială, se poate acorda prestație financiară excepțională și familiilor cu copii care realizează pe membru de familie un venit superior celui stabilit. În acest caz se vor avea în vedere, cu precădere, situații deosebite de natură medicală.

Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii o singură dată pe an, în limita a 1.500 lei, pentru plata utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia și/sau sub formă de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

În cazul familiei monoparentale, la propunerea inspectorului care efectuează ancheta socială, ajutorul financiar se va acorda o singură dată pe an, în limita a 1.500 lei sau într-un interval de timp de până la 5 luni consecutiv, în limita a 1.500 lei/perioadă, pentru plata parțială/totală a utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia și/sau prin acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente si alte accesorii medicale.