CUM POT BENEFICIA ABSOLVENTII DE INDEMNIZATII PENTRU SOMAJ SAU DE PRIME DE INCADRARE/ INSTALARE

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) informeaza absolventii cu domiciliul in Braila ca pentru a  beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, trebuie sa se inregistreze in evidentele Agentiei in cel mult 60 de zile de la data absolvirii.

“Data absolvirii este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma sau, dupa caz, pe certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, daca in cuprinsul acestora nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Inregistrarea absolventilor se realizeaza la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila din municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, modulele 2 si 3; la sediul Agentiei Locale Braila, din strada Sergent Tataru, nr. 2, corp. B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian); la Punctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr. 36, sau la Punctul de Lucru Insuratei cu sediul in Sos. Brailei, nr. 18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul”, se arata intr-un comunicat de presa.

Documentele ce trebuie prezentate sunt urmatoarele: * actul de identitate, in original si copie; * adeverinta medicala cu mentiunea “apt de munca”; * actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie.

Daca intr-o perioada de 60 zile de la data absolvirii tinerii nu au reusit sa se incadreze in munca, pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002, in conditiile in care: * nu urmeaza o forma de invatamant,  la data solicitarii dreptului; * nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda la cerere, pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, in cuantum de 250 de lei/luna. Aceasta se acorda de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire sau dupa absolvirea unei scoli speciale pentru persoane cu handicap.

“Indemnizatia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus doar daca solicitarea este inregistrata in termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data. Daca solicitarea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, indemnizatia de somaj se acorda de la data inregistrarii cererii.

Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii”, se mai precizeaza in comunicatul de presa.

Absolventii inregistrati in evidenta Agentiei pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionala, prime de incadrare/instalare, in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legale in vigoare. De asemenea, tinerii pot fi cuprinsi in programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca si alte masuri active finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Informatii suplimentare se pot obtine de la AJOFM Braila, la sediul din municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611386, 0239/613078.