Cum pot obtine absolventii indemnizatie de somaj

AGENTIE1

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila (AJOFM) ii informeaza pe absolventii de liceu sau de facultate care nu isi gasesc un loc de munca si care doresc sa obtina indemnizatie de somaj, ca exista un termen limita pana la care pot face o cerere in acest sens. Mai exact, absolventii pot obtine indemnizatie de somaj numai daca s-au inregistrat la AJOFM in termen de 60 de zile de la absolvire. Data absolvirii este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma sau, dupa caz, pe certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, daca in cuprinsul acestora nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda la cerere, pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, in cuantum de 250 de lei/luna. Aceasta se acorda de la data: * expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire; * absolvirii scolilor speciale pentru persoane cu handicap. Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Absolventii inregistrati in evidenta AJOFM pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionala sau prime de incadrare/instalare, in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legale in vigoare. De asemenea, tinerii pot fi cuprinsi in programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca si alte masuri active finantate atat din bugetul asigurarilor pentru somaj, cat si din alte surse de finantare.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant. Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj nici absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la AJOFM Braila cu sediul in municipiul Braila, B-dul Dorobantilor, nr.603-605 sau la tel./fax 0239/611386, 0239/613078, 0239/661749, 0239/660574.