CUP DUNĂREA SISTEAZĂ TOATE ÎNTRERUPERILE DE APĂ PROGRAMATE, COMERCIALE SAU DE EXPLOATARE, PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila anunță că pe durata  instituirii stării de urgență pe teritoriul României vor fi sistate toate întreruperile de apă programate, comerciale sau de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, acestea urmând a fi reluate dupa redresarea situației cauzată de pandemia de coronavirus.

„Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila va continua să efectueze activitățile specifice, de producție și distribuire către utilizatori a apei potabile, de colectare și epurare a apelor uzate, iar echipele de intervenție vor remedia eventualele disfunctionalități (avarii sau căderi de tensiune în alimentarea cu energie electrică) inopinate apărute pe rețelele de apă sau de canalizare. Pentru aceste situații de excepție vor fi luate măsuri pentru soluționarea imediată.
Menținerea furnizării utilităților esențiale este vitală, în condițiile în care autoritățile recomandă în mod accentuat sau chiar impun cetățenilor să își reducă la minimul necesar ieșirea din locuințe.

Cunoaștem faptul că de funcționarea utilităților depinde respectarea măsurilor de igienă menite să reducă pe cât posibil riscul infectării; de aceea, vom asigura continuitatea serviciilor de utilități publice pentru populație. În acest sens , s-au luat măsurile necesare pentru ca lucrătorii noștri să asigure producerea și distribuirea unei ape potabile sigure, de calitate, în scopul menținerii sănătății populației”, se arată într-un comunicat dat publicității.