Cursuri gratuite de formare profesionala, pentru somerii braileni

someri

Somerii aflati in evidenta A.J.O.F.M. Braila se pot inscrie pentru a participa  in perioada urmatoare la cursuri de formare profesionala gratuite, in urmatoarele ocupatii/meserii: zidar, pietrar, tencuitor (nivel studii: minim 6 clase); bucatar (nivel studii: minim 6 clase); cofetar (nivel studii: minim 6 clase); operator introducere validare prelucrare date (nivel studii: minim liceul); comunicare in limba engleza (nivel studii: minim liceul).

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Potrivit legii, somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare (500 lei); d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Somer inregistrat este persoana care indeplineste cumulativ conditiile mentionate anterior si care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.

Somerii neinregistrati care doresc sa se inregistreze in evidenta agentiei in vederea obtinerii unui loc de munca si pentru a participa la masurile active oferite, se pot prezenta la sediul A.J.O.F.M. Braila, din B-dul Dorobantilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu urmatoarele documente: a) actul de identitate; b) actele de studii si de calificare; c) carnetul de munca sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din munca; d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale. In cazul neincadrarii in munca, cererea in vederea medierii trebuie reinnoita la 6 luni.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul  A.J.O.F.M. Braila, din B-dul Dorobantilor, nr.603-605, sau la Centrul de Formare Profesionala al agentiei, din str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), sau la telefon 0239/613034.