Deficiențe constatate de comisarii de mediu din Brăila: Colectarea separată a deșeurilor este ineficientă și insuficientă, se abandonează în continuare deșeuri în locuri nepermise

„Deficiențe în managementul deșeurilor în zona urbanizată (localități urbane și rurale), reflectată în  colectarea separată (ineficientă și insuficientă) și în abandonarea deșeurilor în locuri nepermise, nefiind implementat SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor – n.r.) în județul Brăila” – este una dintre constatările comisarilor Gărzii de Mediu, ca urmare a controalelor făcute în prima jumătate a acestui an.

Potrivit unei informări prezentate de Comisariatul Județean Brăila al Gărzii de Mediu, nu stăm foarte bine nici în ceea ce privește problematica de mediu din agricultură legată de prevenirea incendiilor de miriști și vegetație uscată (canale de irigații și pajiști), prevenirea și combaterea cultivării organismelor modificate genetic, gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase (îngrășăminte chimice, pesticide, lubrifianți), a deșeurilor de ambalaje provenite de la acestea.

Un alt domeniu la  care suntem vulnerabili este cel legat  de gestionarea substanțelor periculoase și nepericuloase provenite din sfera industriilor, serviciilor, construcțiilor, transportului.

Nu trebuie uitat pericolul legat de poluarea accidentală a Dunării din surse fixe și mobile (nave fluviale și maritime), poluarea cu pulberi din operațiunile portuare și poluarea cu ape cu nutrienți și substanțe chimice din agricultură (cultura mare și zootehnie).

Nu în ultimul rând, în informarea amintită se mai menționează la capitolul „Deficiențe (probleme) constatate la nivel județean” și „poluarea aerului cu noxe și pulberi provenite din activitățile antropice (urbane și rurale, industriale și agricole), în special incendieri de vegetație și deșeuri, precum și lipsa perdelelor de protecție forestiere.

 

(Sursă foto – Facebook Garda de Mediu Brăila)