Deputatul Niță: S-a adoptat HG pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”

Deputatul brăilean Nicu Niță (PSD) anunță s-a adoptat Hotărârea de Guvern pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, care înseamnă  un sprijin pentru cultivatorii de cartofi în valoare de 15 milioane de lei.

Niță îi informează pe cei interesați că cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern amintite, până cel târziu la data de 15 iulie a anului de cerere.

„Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt: *producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; *producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; *producători agricoli persoane juridice

Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;

b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere;

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022;

d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie (inclusiv) a anului de cerere.

Această schemă de ajutor vine în sprijinul cultivatorilor de cartofi care aveau nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României, iar prin viitorul Plan Național Strategic se vor sprijini construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi”, a mai precizat parlamentarul brăilean.