Din cele 363 de clădiri aparținând unităților de învățământ brăilene, doar 153 de clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu

Comisia Mixtă pentru verificarea unităților școlare, organizată prin ordin al Prefectului județului Brăila, Iulian Timofei, a verificat în ultimele zile unitățile de învățământ preuniversitar județ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

În urma acestor verificări reprezentanții ISU Dunărea Brăila au constat că din punct de vedere al securității la incendiu, clădirile respectă în mare măsură documentațiile tehnice care au stat la baza executării lucrărilor, urmând să fie demarate procedurile de obținere a acestei autorizații.

Situația privind asigurarea pe linia situațiilor de urgență este după cum urmează:

-Total clădiri ale unităților de învățământ – 363

– Unități de învățământ cu personalitate juridică care dețin autorizație de securitate la incendiu – 47 (44 publice, 3 private)

– Clădiri ale unităților de învățământ care dețin autorizație de securitate la incendiu – 153 (mediu urban: 63 publice, 3 private; mediu rural: 87 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu – 52 (mediu urban: 21 publice, 2 private; mediu rural: 29 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care sunt echipate cu hidranți interiori/exteriori de incendiu – 52 (mediu urban: 30 publice, 2 private; mediu rural: 16 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care sunt echipate cu instalații și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu – 53 (mediu urban: 22 publice, 1 private; mediu rural: 30 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care au asigurat iluminat de securitate  pentru evacuare – 303 (mediu urban: 121 publice, 4 private; mediu rural: 178 publice)