Directorul SGA Brăila, Laura Liliana Satnoianu: Nu s-au constatat cantități importante de deșeuri în albiile minore și majore ale cursurilor de apă din județ; doar mici acumulări de deșeuri menajere depozitate în zona dig-mal a fluviului Dunărea

„Nu s-au constatat cantități importante de deșeuri în albiile minore și majore ale cursurilor de apă, doar mici acumulări de deșeuri menajere depozitate în zona dig-mal a fluviului Dunărea, pe teritoriul localităților Chiscani, Mărașu, Stăncuța și Brăila, pentru care au fost organizate operațiuni de salubrizare imediată. Nu s-au constatat depozite de material lemnos în albiile cursurilor de apă” – sunt informațiile prezentate într-un raport întocmit de conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Brăila privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în 2021. Mai concret, este vorba în principal despre protejarea resurselor de apă împotriva oricărei forme de poluare, precum și păstrarea salubrității malurilor și albiilor cursurilor de apă.

Verificările reprezentanților SGA Brăila au vizat 44 de unități administrativ-teritoriale de pe raza județului, dintre care 28 riverane Dunării, Siretului, Buzăului și Călmățuiului.

În document se mai arată că „în cele mai multe localități șanțurile și rigolele de scurgere există în special pe străzile principale, dar prin contractele existente aflate în derulare se desfășoară în continuare lucrări pentru realizarea de șanturi și rigole betonate. Șanțurile și rigolele existente sunt, pe segmente incontinue, colmatate și în unele locuri nu sunt proiectate corespunzător, iar riveran anumitor sectoare de drum, acestea lipsesc”.

Directorul SGA Brăila, Laura Liliana Satnoianu, care semnează acest raport, mai spune că „nu s-au semnalat situații deosebite de către autoritățile publice locale, în privința existenței de depozite necotrolate de deșeuri”.

În urma controalelor amintite SGA Brăila nu a aplicat nicio sancțiune.