Elena Tudor este noul inspector școlar general al județului Brăila

Prof. Elena Tudor a fost numită în funcția de inspector școlar general al județului Brăila, în locul rămas liber după promovarea lui Cătălin Canciu (PNL) în funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Tudor a fost director al Liceului „Nicolae Iorga” timp de 7 ani, este profesor de limba și literatura română și nu este membru al vreunui partid politic.

Din CV-ul prof. Elena Tudor spicuim:

– Președinte centru de examen  BAC, sesiunea august-septembrie 2021;

– Președinte al Comisiei de Bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, iunie-iulie 2021;

– Președinte al Comisiei de  evaluare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică din Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, mai 2021;

– Președinte centru de examen  BAC,  sesiunea august-septembrie 2020;

– Președinte centru de examen  BAC,  sesiunea iunie-iulie 2020;

– Președinte al Comisiei de Bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, iunie-iulie 2020;

– Președinte al Comisiei de evaluare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică, intensiv informatică (iunie 2020);

– Vicepreședinte al Comisiei  de organizare și desfășurare a olimpiadei interdisciplinare ,,Științele pământului” , februarie 2020;

– Vicepreședinte al Comisiei județene de organizare  a olimpiadei de limbi clasice (februarie 2020);

– Președinte centru de examen  BAC,  sesiunea august-septembrie 2019;

– Membru al Corpului național de experți în management educațional – 2015;

– Membru în Consiliul Consultativ ISJ, disciplina limba și literatura română, coordonator al Cercului metodic de limba latină, participare la proiect prezidențial pentru reforma învățămîntului ,,România educată”, participare și coordonare la proiecte naționale și internaționale, observator concurs admitere clasa a V-a, responsabil implementare a „Studiului privind consumul de tutun, alcool și droguri ilicite în rândul elevilor…”, responsabil informare în cadrul proiectului „Substanțele noi cu proprietăți psihoactive – un pericol real”;

– Președintele  Consiliului de Administrație,  președinte al Comisiei de acordare a burselor școlare, președinte al Comisiei de angajare și promovare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, președinte al Comisiei de acordare a sprijinului financiar, în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”,  președinte al Consiliului pentru curriculum, responsabil al Comisiei pentru organizarea concursurilor școlare,  președinte al Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, președinte al Comisiei pentru întocmirea situațiilor statistice, coordonator al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație, președinte al Comisiei de inventariere,  președinte al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale, președinte Comisia de recunoaștere și echivalare a probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, membru Comisia SNAC;

– Activitate de mentorat desfășurată conform Convenției de practică încheiată cu Universitatea Danubius Galați, martie-iunie  2020;

– Coordonare activități metodice privind managementul instituțiilor de învățământ conform acordului de parteneriat internațional România -Republica Moldova nr. 2839/21.11.2019;

– Membru în cadrul Comisiei centrale a Olimpiadei Naționale de Limbă, Comunicare și literatură română, vicepreședinte al Comisiei de Evaluare a Concursului Național Transcurricular „Lectura ca abilitate de viață”;

– Organizator olimpiade și concursuri școlare: Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română, etapa județeană (martie 2012), Concursul național de creație literară „Nicolae Iorga” (decembrie 2012), Concursul „Europa, casa noastră” (decembrie 2012), Concursul național „Toți diferiți-toți egali” (martie 2007).