Facilitati pentru absolventii care nu si-au gasit un loc de munca

tineri_34825

Absolventii inregistrati in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere pentru identificarea unui loc de munca, formare profesionala gratuita, prime de incadrare in munca si prime pentru stimularea mobilitatii fortei de munca daca se incadreaza in munca potrivit prevederilor legale in vigoare. De asemenea, tinerii pot fi cuprinsi in programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca si alte masuri active, finantate atat din bugetul asigurarilor pentru somaj, cat si din alte surse de finantare.

Pentru a putea beneficia de aceste facilitati, absolventii care au domiciliul in judetul Braila se vor inregistra in evidenta agentiei, intr-o perioada de 60 de zile de la data absolvirii, la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila din municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, modulele 2 si 3; la sediul Agentiei Locale Braila, din strada Sergent Tataru, nr.2, corp. B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian); la Punctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr.36, sau la Punctul de Lucru Insuratei cu sediul in Sos.Brailei, nr.18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul. Actele/documentele ce vor fi prezentate: actul de identitate, in original si copie;  adeverinta medicala cu mentiunea “apt de munca”;  actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie.

Daca intr-o perioada de 60 zile de la data absolvirii tinerii nu au reusit sa se incadreze in munca, pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002, in conditiile in care: nu urmeaza o forma de invatamant  la data solicitarii dreptului; nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada. Data absolvirii este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma sau, dupa caz, pe certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, daca in cuprinsul acestora nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda la cerere, de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire, sau de la data absolvirii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, pe o perioada de 6 luni şi este o sumă fixă, lunara (respectiv 250 lei) al carei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acesteia. Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acordă o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.