FACILITATI PENTRU ANGAJATORII CARE ORGANIZEAZA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila aminteste ca angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca in conformitate cu Legea nr. 279/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pot primi lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie,  o suma de 1125 lei/ucenic, in limita fondurilor alocate. Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza: a) persoanelor cu varsta de peste 16 ani care doresc sa invete direct la locul de munca; b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineşte cumulativ urmatoarele conditii: a) face demersuri pentru a-şi gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala işi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii; b) a implinit vârsta de 16 ani; c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca; d) indeplineşte conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si: a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata; b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala. Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici are si calitatea de coordonator de ucenicie.

In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia de: * a desemna un coordonator de ucenicie, care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca; * a asigura ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de: * 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2; * 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3; * 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

Finantarea uceniciei poate fi realizata din resursele proprii ale angajatorilor, sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice, fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj, alte surse legale (donatii, taxe, etc).

Pregatirea ucenicului se finalizeaza cu un certificat de calificare profesionala a adultilor, pentru acest lucru angajatorul putand incheia un contract de prestari servicii de formare profesionala cu un furnizor autorizat, iar contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului ii revine angajatorului.

Informatii suplimentare se pot obtine la Centrul de Formare Profesionala al AJOFM. Braila, str. Sergent Tataru nr. 2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.