Facilitati pentru patronii care-si formeaza ucenici la locul de munca

5

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila aduce la cunostinta angajatorilor faptul ca pot recurge la calificarea personalului din subordine prin programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca. Angajatorii care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 300 lei. Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

In primul semestru al anului 2014, A.J.O.F.M. Braila a incheiat 14 conventii privind incadrarea somerilor pentru care s-au incheiat contracte de ucenicie, in vederea calificarii in meseria de lacatus constructii metalice si navale.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza: * persoanelor cu varsta de peste 16 ani care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca; *angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca, potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Poate incheia contracte de ucenicie si persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata, precum si intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala. Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni, in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul. Pregatirea ucenicului se finalizeaza cu un certificat de calificare profesionala a adultilor.

Informatii suplimentare privind ucenicia la locul de munca sunt oferite la Centrul de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila, situat pe strada Sergent Tataru nr.2, Corp B, etaj 3, sau la numerele de telefon 0239/613080, respectiv 0239/613034, persoana de contact Luca Argentina.