Facilitati pentru stagiarii absolventi ai invatamantului superior

angajati-stat-vs.-privat

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca aminteste celor interesati ca in data de 12 martie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 335/2013, privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, act normativ care reglementeaza perioada de 6 luni de debut in profesie. Contractul de stagiu se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, in conditiile legii mentionata anterior.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu 750 lei, reprezentand de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Angajatorii nu pot primi dubla finantare, pentru aceeasi persoana angajata si sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat. Suma lunara precizata anterior nu se acorda angajatorilor care sunt institutii si autoritati publice.

Stagiarul este persoana debutanta in profesie, angajata cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii.

Perioada de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu, fiind reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului, care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.