FIRMELE INTERESATE SA ANGAJEZE ZILIERI SE POT ADRESA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA, PENTRU A LUCRA CU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

Primaria municipiului Braila anunta pe cei interesati sa angajeze zilieri ca mai nou, se pot adresa in acest scop Directiei de Asistenta Sociala Braila.

Intr-un comunicat dat publicitatii se arata ca urmare a modificarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, acum se poate valorifica forta de munca locala, pentru activitatile sezoniere: “Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care functioneaza in municipiul Braila, care au nevoie de forta de munca si care doresc sa contracteze ca zilieri persoane apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, se pot adresa Directiei de Asistenta Sociala Braila din cadrul Consiliului Local al Municipiului Braila. In baza acestor prevederi, Primaria Braila va intocmi planul de activitati sezoniere in functie de solicitarile primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale.
Concret, persoanele juridice care au nevoie de forta de munca pentru desfasurarea activitatilor sezoniere vor transmite o cerere in scris la sediul Directiei de Asistenta Sociala, B-dul Alexandru I. Cuza, nr. 134, camera 7 sau la adresa de e-mail secretariat@dasbraila.ro, precizand activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a activitatii respective. Termenul de depunere al acestor solicitari este data de 20 a lunii pentru luna urmatoare. Ordinea de satisfacere a cererilor va fi in functie de cerintele acestora, tinand cont de aptitudinile persoanei apte de munca.
Trebuie precizat faptul ca modificarile legislative prevad si remunerarea zilierilor pentru activitatea desfasurata. Remuneratia, norma de lucru, precum si alte obligatii si indatoriri se stabilesc prin negociere directa intre beneficiarul de lucrari si persoana care presteaza activitatea, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legislatia proaspat intrata in vigoare specifica si faptul ca in cazul in care un beneficiar refuza doua oferte de activitati sezoniere, acesta isi pierde dreptul la ajutor social incepand cu luna urmatoare constatarii acestui caz. Respectivul cetatean poate solicita din nou obtinerea ajutorului social doar dupa o perioada de 12 luni.
La inceputul lunii noiembrie, in evidentele Directiei de Asistenta Sociala se afla un numar de 45 de persoane apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, care au obligatia de a presta actiuni sau lucrari de interes local, insa numarul acestora poate varia. Precizam ca intaietate are efectuarea orelor de munca in folosul comunitatii prevazute in Legea 416/2001 si ulterior activitatile sezoniere”.