Funcționare în regim de avarie a Compartimentului supraveghere și control vamal din cadrul BVF Brăila, din cauza lipsei de personal

Biroul Vamal de Frontieră (BVF) Brăila s-a confruntat în acest an cu mari probleme cauzate de lipsa de personal, iar presiunea care a fost pusă pe angajații acestei instituții a fost cu atât mai mare, cu cât a crescut substanțial volumul activităților, comparativ cu anul trecut.

În prima jumătate a acestui an Biroul Vamal de Frontieră (BVF) Brăila a avut încasări totale de 48,66 milioane lei, în timp ce BVF Zona Liberă Brăila a avut încasări de 14,5 milioane lei. Comparativ, în perioada similară a anului trecut,  BVF a avut încasări de 19,8 milioane lei, iar BVF Zona Liberă Brăila de 41,3 milioane lei.

Potrivit unui raport privind activitățile desfășurate în semestrul I al acestui an în domeniul vamal și al accizelor, pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale, Compartimentul supraveghere și control vamal din cadrul Biroul Vamal de Frontieră (BVF) Brăila a lucrat în perioada respectivă cu un singur lucrător pe tură, dat fiind că 2 dintre cei 6 lucrători operativi sunt indisponibili pe termen lung, din cauza problemelor medicale.

„Principalii indicatori ai activității desfășurate la nivelul BVF Brăila, respectiv gradul de încasare a veniturilor bugetare, eficiența activității de control ulterior și număr total de declarații vamale, au înregistrat creșteri de circa 250%, toate acestea fiind realizate cu un număr redus de personal și cu creșterea gradului de încărcare pe fiecare lucrător vamal.

Prin prisma activităților derulate de la nivelul BVF Brăila, schema de personal este insuficientă, fiind înregistrată atât o lipsă de personal, dar și o medie de vârstă ridicată a celor aflați în activitate. În acest context, deși sunt depuse eforturi intense de către lucrătorii BVF Brăila, există riscul producerii unor blocaje în activitate, dar și al apariției unor erori în activitatea lucrătorilor vamali, în condițiile creșterii permanente a gradului de încărcare.

BVF Brăila a solicitat în mod repetat suplimentarea statului de funcții în cadrul Compartimentului supraveghere și control vamal.

Am procedat ca soluție de avarie, temporară, la schimbarea programului de activitate începând cu data de 1.07.2022 în cadrul Compartimentului supraveghere și control vamal, până la suplimentarea statului de funcții sau până la revenirea salariaților din concediile de odihnă sau concediile medicale.

În ceea ce privește suplimentarea numărului de personal, posturile de execuție vacante existente în statele de funcții ale BVF Brăila (1 post) și BVF Zona Liberă (2 posturi) au fost scoase la concurs și ocupate pe o perioadă nedeterminată”, se arată în documentul amintit.