Grila de impozitare pentru clădiri și taxele pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire eliberate de CJ Brăila, aferente anului 2022

Consiliul Județean Brăila va aproba în sedința din 23 decembrie taxele și tarifele ce reprezintă venituri proprii ale instituției amintite și ale instituțiilor subordonate acesteia, în anul fiscal 2022.

Astfel, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/ desființare și a avizelor din domeniul autorizării construcțiilor și amenajării teritoriului/urbanismului  aferente anului 2022 sunt cele din tabel:

În ceea ce privește grila de impozitare pentru clădiri aferentă anului 2022, aceasta este următoarea: