În 2020 încasările Primăriei Brăila pe total surse au scăzut cu 4,45%, ca urmare a crizei economice apărute ca efect al pandemiei

Circa 6,5 milioane lei – este suma încasată la bugetul municipului Brăila anul trecut, de pe urma amenzilor plătite de diverse persoane. Informația este prinsă în raportul prezentat de primarul Brăilei, Marian Dragomir, cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2020.

Potrivit aceluiași document, anul trecut încasările Primăriei Brăila pe principalele surse de venit ale bugetului local, în ceea ce privește persoanele fizice, au fost după cum urmează:

*impozit clădiri – 11.784.031 lei

*impozit/ taxă teren – 3.934.381 lei

*impozit mijloace de transport – 8.742.010 lei

*concesiuni, chirii, închirieri – 1.106.177 lei

*taxă urgență certificat –  153.668 lei

*amenzi – 6.491.679 lei.

La finele lunii decembrie 2020 la nivelul municipiului erau înregistrați 6.320 de agernți economici.

Încasările Primăriei Brăila pe principalele surse de venit ale bugetului local, în ceea ce privește persoanele juridice, au fost după cum urmează:

*impozit/taxă clădiri – 1.4672 mii lei

*impozit/ taxă teren – 2.693 mii lei

*impozit mijloace auto – 3102 mii lei

*taxă firmă/reclama  – 367 mii lei

*taxă concesiuni/ închiriere – 7332 mii lei

*impozite mijloace transport de peste 12 tone – 811 mii lei.

În document se mai precizează că din datele prezentate „rezultă o scădere a încasărilor pe total surse cu 4,45%, motivate de criza economică instalată ca efect al pandemiei. La nivelul anului 2020, încasarea pe sursa impozit profit a fost de 559 mii lei.

Din totalul creanțelor fiscale rămase neîncasate la 31 decembrie 2020, în sumă totală de 66.625.588,81 lei, un procent de 74,05% (49.334.466 lei) îl reprezintă debitele societăților comerciale aflate în procedură de insolvență (reorganizare sau faliment).