În 2022 Primăria Brăila a încasat de la persoane fizice 15,2 milioane lei din impozitul pe clădiri, 5,5 milioane lei din impozitul pe teren și 12,3 milioane lei din impozitul pe mijloace de transport

În anul 2022, Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice din cadrul Primăriei Brăila  a încasat din impozite pe principalele surse de venit ale bugetului local următoarele sume: *Impozit clădiri – 15.229.934 lei; *Impozit/taxă teren – 5.464.003 lei; *Impozit mijloace de transport – 12.373.983 lei; *Concesiuni, chirii, închirieri – 1.422.197 lei; * Amenzi – 9.174.438 lei.

Informațiile provin din raportul prezentat de primarul Marian Dragomir cu privire la starea economică, socială și de mediu a municipiului Brăila, precum și activitatea desfășurată în anul 2022.

În același document se mai arată că la data de 31 decembrie 2022, la Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice a Primăriei erau înscriși un număr de 6.319 agenți economici activi.

Situația încasărilor de la persoane juridice, pe principalele surse de venit ale bugetului local, a fost următoarea:

Din macheta prezentată rezultă o creștere a încasărilor pe total surse de 13,45%.

La nivelul anului 2022, încasarea pe sursa impozit profit a fost de 323 mii lei.

Structura încasărilor, pe principalele surse provenite de la persoanele juridice, pe anul 2022, este evidențiată în următoarea diagramă:

De asemenea, în cursul anului trecut s-au debitat și s-a declanșat executarea silită pentru 6.496 procese-verbale de constatare a contravenției pentru persoane fizice și juridice, pentru suma de 4.105.467 lei.

În perioada menționată a-au întocmit 820 de procese-verbale de clarificare/scădere amenzi pentru contravențiile achitate în termenul legal de 48 de ore/15 zile și pentru cele transformate de către instanța de judecată în ore de muncă în folosul comunității.

Au fost emise 313 adrese de sistare a popririi asupra disponibilităților bănești pentru persoane juridice și 10.076 pentru persoane fizice.

Declanșarea executării silite și aplicarea măsurilor de executare silită au determinat încasarea la bugetul local al Municipiului Brăila a sumei de 15.069.109 lei, sumă ce reprezintă debite restante datorate de persoane fizice și juridice.