În acest an școlar la nivelul județului Brăila sunt cuprinși 900 de elevi în învățământul profesional și dual

La nivel județului Brăila, pentru anul școlar 2022- 2023 au fost aprobate un  număr de 39 de clase pentru învățământul profesional și cel dual, cu un total de 900 de locuri, în creștere față de anul școlar anterior, datorită creșterii numărului absolvenților de clasa a VIII-a.

În ceea ce privește învățământul dual, pentru acest an școlar s-au propus 14 locuri pentru calificarea Lăcătuș construcții navale la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, în scădere față de anul școlar anterior.

Potrivit unui raport prezentat astăzi de conducerea Inspectoratului Școlar Județean în cadrul Comisiei de Dialog Social, în anul 2022 au fost organizate  mai multe campanii de promovare a învățământului profesional și învățământului dual atât în rândul operatorilor economici, cât și al elevilor și părinților. Astfel, în perioada 12 februarie – 11 martie s-au organizat activități dedicate Zilei Meseriilor cu elevii claselor a VIII-a și părinții lor, activități la care au participat și reprezentanți ai unor operatori economici din județ. De asemenea, în perioada 18-20 mai s-a desfășurat Târgul Ofertelor Educaționale, în care fiecare unitate de învățământ și-a promovat oferta de formare profesională.

În plus, în județul Brăila a fost implementat programul „Bursa profesională” la nivelul tuturor unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional sau dual.

În ceea ce privește examenele de certificare a competențelor profesionale nivel 4, participarea  elevilor a fost de 94,02%. Din 485 elevi înscriși au participat 456, iar dintre aceștia, 129 elevi au promovat cu Excelent, 289 elevi cu Foarte Bine, 37 elevi cu Bine și 1 elev cu satisfăcător.

La examenele de certificare a competențelor profesionale nivel 3 participarea  elevilor a fost de 95,77%. Din 544 elevi înscriși au participat 521, iar dintre aceștia, 134 elevi au promovat cu Excelent, 227 elevi cu Foarte Bine, 138 elevi cu Bine și 22 elevi cu satisfăcător.