În anul agricol 2021 – 2022, în județul Brăila a fost calamitată o suprafață totală de 107.412 ha teren agricol. Dintre acestea, peste 90.600 ha sunt culturi de primăvară

Din cauza secetei pedologice instalate în anul agricol 2021 – 2022, la nivelul județului Brăila a fost calamitată o suprafață totală de 107.412 ha, din care 16.773 ha culturi de toamnă (grâu, orz, orzoaică de toamnă și rapiță) și 90.639 ha culturi de primăvară (porumb, floarea soarelui, soia, mazăre, legume, pepeni, plante furajere și altele), astfel încât lucrările specifice campaniilor de recoltare s-au derulat în condiții nu tocmai favorabile. Sunt informațiile conținute într-o informare privind realizarea campaniei agricole de toamna a anului 2022 în județul Brăila, prezentată de Direcția Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Potrivit documentului amintit, în anul agricol 2021- 2022, producătorii agricoli din județul Brăila au utilizat terenul agricol astfel:

Structura culturilor însămânțate în anul agricol 2021- 2022 este următoarea:

Lucrările de întreținere a culturilor s-au desfășurat astfel:

Fertilizarea culturilor de toamnă a fost efectuată pe o suprafață de 70.200 ha, după cum urmează:

*grâu – 54.000 ha, cu 7.700 to s.a. azot+fosfor, reprezentând 85% din suprafața totală;

*orz – 16.200 ha, cu 2.450 to s.a. azot+fosfor, reprezentând 84% din suprafața totală;

Fertilizarea culturilor de primăvară a fost efectuată pe 174.152 ha, din care pe culturi:

*porumb – 95.388 ha, reprezentând 75% din suprafața cultivată,

*floarea soarelui – 59.920 ha, reprezentànd 70% din suprafață,

*soia – 18.844 ha, reprezentând 10 % din suprafata cultivată.

Erbicidarea culturilor, lucrările de combatere a bolilor și dăunătorilor se execută în funcție de tehnologia fiecărei culturi, de posibilitățile materiale ale producătorilor agricoli, de starea terenului, de gradul de îmburuienare a solei, de apariția bolilor și dăunătorilor.

Erbicidarea culturilor s-a efectuat dupa cum urmează:

-Culturi de toamnă: *grâu – 59.100 ha, (93% din suprafață); orz – 16.450 ha (85% din suprafață).

-Culturi de primăvară: *porumb – 120.824 ha (95% din suprafață); * floarea soarelui – 81.320 ha (95%); *soia -18.844 ha (100%).

Pentru irigarea culturilor de primavară s-au încheiat contracte cu A.N.I.F. pentru o suprafață totală de 223.390 ha, din care pentru udarea I – 64.660 ha.

Prașilele mecanice și manuale au fost executate pe întreaga suprafață în funcție de perioada de însămânțare și densitatea buruienilor răsărite în cultură.

În ceea ce privește parcul de tractoare și mașini agricole care participă la executarea lucrărilor agricole, la nivelul județului Brăila producătorii agricoli au în dotare următoarele:

Recoltarea, transportul producției din câmp, depozitarea, eliberarea terenului de resturi vegetale au fost programate defiecare producător agricol în parte, iar executarea arăturilor pentru însămânțările din toamna anului 2022 au fost îngreunate de lipsa precipitatiilor din sezonul vară – toamnă.

Asigurarea pieselor de schimb, a carburanților și lubrifianților pentru întreaga gamă de combine, mașini agricole și utilaje folosite în campanii s-a făcut în funcție de posibilități.

Campania de recoltare a culturilor însămânțate în primăvara anului 2022 este în stadiul de finalizare, cu următoarele suprafețe și producții estimate :

Pentru depozitarea producției, județul Brăila dispune de o capacitate totală de 1.298.182 to, în silozuri și magazii care însumează 203 spații de depozitare autorizate.

În toamna anului 2022 s-au însămânțat următoarele suprafețe pe culturi :

*grâu – 61.700 ha,

*orz – 24.385 ha,

*orzoaica toamnă – 920 ha,

*rapiță – 7.935 ha,

*lucerne – 1.150 ha.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns