IN ATENTIA CELOR INTERESATI SA OBTINA FINANTARI EUROPENE: CUM SE FOLOSESTE SISTEMUL MySIMS

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est  (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, a organizat astazi o sesiune de informare cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

In prima parte a intalnirii, Dorin Dita, consultant in cadrul ADR SE, a facut o instruire generala cu privire la utilizarea aplicatiei MySIMS – sistemul electronic de depunere  a aplicatiilor de catre cei care solicita finantari europene, in vederea evaluarii acestora.

Dita a precizat ca este vorba despre un  sistem informatic unic, valabil pentru toate programele operationale, prin care potentialii beneficiari din Romania vor putea solicita finantari nerambursabile pentru perioada de programare 2014 – 2020.  Orice persoana care doreste sa fie inregistrata in sistemul MySIMS poate sa realizeze acest lucru numai prin intermediul reprezentantului legal, prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronica a documentelor. Pe de alta parte, o persona juridica va putea inscrie mai multi utilizatori, pentru completarea informatiilor din cererea de finantare.

Dorin Dita a explicat, punct cu punct, care este procedura de utilizare a sistemului MySIMS: