ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS, SE MODIFICĂ PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A DOSARELOR PENTRU BURSELE ŞI PREMIILE BRĂTIANU ŞI CALENDARUL PENTRU ACTUALA SESIUNE

Având în vedere unele măsuri ce derivă din decretarea stării de urgență, precum și o serie de solicitări şi observaţii venite de la persoane interesate de bursele şi premiile Brătianu, Ministerul Culturii anunță modificarea  procedurii de înscriere a dosarelor şi calendarului pentru această sesiune. Astfel, toate documentele solicitate vor fi semnate, în condiţiile legii,conform cu originalul, vor fi scanate și vor fi trimise la adresa de email andreea.chindris@cultura.ro.

De asemenea, Calendarul sesiunii de acordare a Burselor și premiilor Brătianu se modifică conform tabelului din foto.

„Proiectul depus trebuie să se desfășoare în intervalul 12 iunie-20 noiembrie 2020.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare pe email este 30 aprilie 2020.

Ministerul Culturii lansează sesiunea de acordare a Burselor și premiilor Brătianu, pentru promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării acestora, sprijinirea tinerilor artiști și sprijinirea oamenilor de cultură din România, premierea personalităților din domeniile cultură scrisă, teatru, cinematografie, muzică, arte vizuale, inclusiv monumente de for public.

Suma alocată pentru finanţarea proiectelor și a personalităților din cadrul sesiunii de acordare a Burselor și premiilor Brătianu este de 195.000 lei. Se vor acorda cinci premii și zece burse. Premiul este în valoare de 15.000 lei, iar bursa este în valoare de 12.000 lei.

Premiile Brătianu se acordă persoanelor fizice pentru o realizare de excepție a unui proiect, eveniment sau a unei lucrări, indiferent de tehnica de realizare, cu efect conceptual și educativ major, plastic și estetic, în plan național și/sau de interes internațional, cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinație. Premiile Brătianu se acordă în urma nominalizărilor și propunerilor uniunilor de creație recunoscute de lege și a asociațiilor și fundațiilor din domeniile menționate, nominalizări transmise pe mail.

Dosarul de nominalizare pentru obținerea unui premiu va conține următoarele documente:

*Adresa de înaintare a dosarului de nominalizare, care cuprinde numele persoanei fizice, datele de identificare, domeniul pentru care este propusă;

*Prezentarea persoanei propuse și a carierei, arătând meritele acesteia;

*Argumentarea care a stat la baza propunerii.

Bursele Brătianu se acordă în baza dosarului transmis pe mail de către solicitant. Pentru fiecare domeniu, se acordă câte două burse pentru absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și pentru persoane care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior.

La concursul pentru acordarea burselor au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

*Sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;

*Sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă sau care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior;

*Au vârsta sub 35 de ani în momentul depunerii documentației;

*Proiectul depus se desfășoară în România.

Înscrierea candidaților la concursul național se realizează prin întocmirea și depunerea unui dosar de candidatură.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul sesiunii de acordare a Burselor și premiilor Brătianu, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

Documente anexate:

 Norme;

– Anexa Contract Bursele Bratianu;

– Cerere tip inscriere Bursele Bratianu”, se arată într-un comunicat dat publicității.