În cursul acestui an DAS Brăila a distribuit peste 3.800 de pachete cu ajutoare alimentare destinate persoanelor defavorizate. La finalul lunii decembrie se așteaptă primirea altor 961 de pachete care vor fi distribuite beneficiarilor

La nivelul municipiului Brăila activitatea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare se derulează în tranșe, conform prevederilor OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în cadrul fiecărei tranșe fiind recepționate un număr total de 961 pachete.

Pachetele POAD se acordă următoarelor categorii de persoane defavorizate:

a) membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat – în municipiul Brăila sunt 213 astfel de persoane;

b) membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 330 persoane;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente (ex: persoane cu dizabilități) și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale – pe raza municipiul Brăila figurează încadrate în grad de handicap grav și accentuat 7.700 persoane.

Acordarea ajutorului alimentar persoanelor prevăzute la lit. c se va realiza numai în cazul în care există stocuri de produse după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a și b.

Persoanele care fac parte din mai multe categorii beneficiază de pachete cu produse aferente unei singure categorii din care fac parte la data distribuirii.

Persoanele care aparțin categoriilor menționate mai sus  și care la data distribuirii pachetelor se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședința în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

Pachetele cu produse se ridică personal de către destinatarii finali, de la centrul de distribuire situat în cadrul Căminului Cultural „Nedelcu Chercea”, str. Comuna din Paris nr. 95, pe baza actului de identitate și a altor documente necesare.

Cutia, cu o greutate de 24 kg, conține 12 alimente de bază, respectiv:

-Făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg);

-Mălai (4 pungi de 1 kg);

-Paste făinoase (2 pungi de 400 g);

-Ulei (4 sticle de 1 l)

-Zahăr (2 pungi de 1 kg);

-Orez (4 pungi de 1 kg);

-Conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g);

-Conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g);

-Conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g);

-Borcane de compot de fructe (2 borcane de 720 ml);

-Gem de fructe (1 borcan de 360 g);

-Gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g).

În cursul anului 2022, Direcția de Asistență Socială Brăila a distribuit un număr de 3.804 pachete alimentare, după cum se vede în foto.

La nivelul municipiului Brăila se preconizează recepția a încă 961 pachete alimentare la finalul lunii decembrie 2022. Distribuirea acestora se va realiza tot la depozitul situat în cadrul Căminului Cultural „Nedelcu Chercea”.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns