În municipiului Brăila sunt înregistrate în prezent 35.777 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani

La nivelul municipiului Brăila există în prezent un număr de 35.777 persoane cu vârsta de peste 65 de ani, dintre care 873 sunt persoane de peste 75 de ani care încasează venituri la nivelul pensiei sociale.

Vârstnicii care au diverse vulnerabilități beneficiază de susținere din partea autorităților locale printr-un sistem de servicii sociale, după cum urmează:

*cei care se află în risc de sărăcie beneficiază de masa gratuit la cantina socială. În prezent, de acest serviciu beneficiază 22 de vârstnici.

*persoanele vârstnice dependente, cu nevoi multiple, sunt îngrijite la domiciliu de îngrijitori formali. Unitatea de Îngrijire din cadrul Direcției de Asistență Socială Brăila se adresează unui număr de cel mult 42 de persoane care sunt dependente, urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale.

Un serviciu de îngrijire la domiciliu funcționează și în subordinea Fundației „Lumina”, acesta oferind ajutor unui număr de 51 de persoane. În cadrul aceleiași fundații există și un Centru de zi pentru persoane vârstnice, unde desfășoară diverse activități de petrecere a timpului liber un număr de 36 de beneficiari.

Pe de altă parte, la nivelul municipiului Brăila funcționează 3 centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, care însumează un număr de 503 locuri de cazare.

La nivelul județului Brăila sunt acreditate un număr de 13 servicii sociale pentru persoane vârstnice, după cum urmează: *6 cămine; *2 servicii de îngrijire la domiciliu; *2 centre de îngrijire și asistență; *un centru rezidențial de îngrijiri paliative.