În prima jumătate a acestui an AJFP Brăila a efectuat 237 de inspecții fiscale, a aplicat amenzi contravenționale în sumă totală de 53.000 lei și a sesizat organele de cercetare penală pentru un prejudiciu estimat la peste 200.000 lei

În prima jumătate a anului 2022 reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Brăila au efectuat un număr de 244 de inspecții fiscale parțiale și controale inopinate la persoane fizice și alte 125 de inspecții fiscale parțiale, generale și controale inopinate la persoane fizice. În urma acestor verificări au fost stabilite sume suplimentare nete în cuantum total de 6.103.906 lei la persoanele juridice și 869.019 lei la persoane fizice. Acestea sunt sunt datele incluse dintr-un raport prezentat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila – Inspecție Fiscală privind activitățile desfășurate în primul semestru al acestui an pentru prevenirea, descoperirea și combaterea actelor și faptelor care au ca efect evaziunea fiscală.

Potrivit documentului amintit, din totalul  celor 237 de inspecții fiscale efectuate în perioada menționată, 156 au vizat soluționarea deconturilor TVA cu opțiune de rambursare, iar din totalul sumelor stabilite suplimentar la persoane fizice și juridice, suma de 621.172 lei reprezintă TVA respinsă la rambursare.

Au fost aplicate 23 de amenzi contravenționale persoanelor fizice și juridice, în sumă totală de 53.000 lei, pentru nereguli legate de declararea/ depunerea declarațiilor fiscale, precum și pentru alte abateri. În plus, a fost transmis organelor în drept un proces verbal de sesizare penală pentru un prejudiciu estimat la 204.192 lei.

Cele mai multe nereguli în domeniul fiscal s-au constatat la agenții economici din următoarele domenii: cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și plantelor producătoare de semințe oleaginoase, transporturi, fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, comerț cu autoturisme second-hand, comerț cu ridica a  cerealelor, întreținerea și repararea autovehiculelor, comerț cu ridicata/ amănuntul nespecializat.