În prima jumătate a acestui an comisarii Gărzii de Mediu Brăila au aplicat 52 de amenzi, în valoare totală de 690.000 lei

În  primele șase luni ale acestui an Comisariatul Județean Brăila al Gărzii de Mediu a efectuat un număr de 359 de inspecții, din care 50 planificate, iar restul neplanificate. În urma controalelor s-au aplicat 52 de amenzi, în valoare totală de 690.000 lei, două avertismente și o sancțiune contravențională complementară de confiscare a unui mijloc de transport rutier din care s-au abandonat deșeuri pe un teren agricol.

Dintre acțiunile mai importante desfășurate în perioada menționată amintim:

*împreună cu echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție au fost efectuate activități de verificare a respectării legislației privind regimul deșeurilor și transportul substanțelor periculoase. S-au verificat 4 agenți economici și 100 de autovehicule rutiere. S-au constatat 2 infracțiuni, sunt în cercetare 2 persoane și s-au indisponibilizat 492 de litri de deșeuri periculoase și alte 142 de kg de deșeuri periculoase. S-au aplicat 28 de amenzi, în valoare totală de 189.425 lei.

* s-a dat curs sesizărilor privind practicile de gestionare neconformă, depozitare necontrolată, abandonare sau incinerare a deșeurilor, ceea ce a dus la aplicarea a 13 amenzi, în valoare totală de 390.000 lei. De asemenea, pentru abandonarea unor deșeuri din construcții de demolări pe un teren agricol s-a aplicat și sancțiunea complementară de confiscare a mijlocului de transport.

În primul semestru al acestui s-au înregistrat 6 incidente în urma cărora s-au produs poluări accidentale ale factorilor de mediu, din care un accident rutier în care a fost implicată o cisternă auto din care s-a deversat motorină, 4 avarii la conductele de pompare țiței și apă sărată care deservesc instalațiile de extracție ale OMV Petrom SA, având ca efect poluarea solului  și o poluare a apei în zona Portului Brăila, care a constat în scurgerea apelor de santină cu produse petroliere dintr-un vas, în apa din Bazinul Docuri. Operatorul economic în cauză a fost sancționat cu amendă în valoare de 50.000 lei pentru poluarea produsă.

(sursă foto – Facebook Garda de Mediu Brăila)