În prima jumătate acestui an ITM Brăila a controlat 778 de agenți economici și a aplicat 122 amenzi, în valoare totală de 1.168.600 lei

În perioada ianuarie – iulie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila a controlat 778 de agenți economici (cu capital de stat, mixt și privat), cu un număr total de 41.787 salariati. Controalele au vizat respectarea legislatiei în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, precum și aplicarea unitară a prevederilor legale.

Principalele neconformități constatate cu ocazia controalelor au fost:

*primirea la lucru a unor persoane fără să fi încheiat în formă scrisă un contract individuat de  muncă;

*neevidențierea în pontaje a timpului de lucru prestat de salariați;

*nererespectarea prevederilor legale referitoare la durata normală a programului de  lucru, compensarea cu timp liber plătit sau plata cu spor a orelor suplimentare;

*faptul că nu a fost înmanat salariaților un exemplar al contractului individual de muncă;

*nerespectarea timpului legal de lucru și de odihnă;

*faptul că nu s-a garantat în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază  minim brut pe țară;

*angajatorul nu a făcut dovada plății drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată ori prin alte documente justificative;

*nerespectarea dispozițiilor legale privind plata indemnizației aferente concediului de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă, precum și faptul că salariații nu au beneficiat de dreptul legal de a-și efectua integral concediul de odihnă;

*neîndeplinirea măsurilor obligatorii dispuse în controalele anterioare.

Pentru neregulile constatate, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor un număr de 315 sancțiuni contraventionale, din care 122 amenzi, în valoare totală de 1.168.600 lei, astfel:

-pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă – 28 amenzi, în valoare totală de 900.000 lei;

-pentru nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară – 8 amenzi, în valoare totală de 10.600 lei;

-pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă – 28 amenzi, în valoare totală de 900.000 lei;

-pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane în perioada în care acesta/aceștia aveau contractul individual de muncă suspendat – 2 amenzi, în valoare totală de 40.000 lei;

-pentru primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial – 2 amenzi, în valoare totală de 30.000 lei;

-pentru stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale – 1 amendă în valoare de 5.000 lei;

-pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară – 8 amenzi, în valoare totală de 28.500 lei;

-pentru nerespectarea prevederilor legale privind compensarea muncii prestate în zilele de sărbătoare legală – 1 amendă în valoare de 5.500 lei;

-pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal – 9 amenzi, în valoare totala de 18.000 lei;

-pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte – 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei;

-pentru nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat –  53 amenzi, în valoare totală de 112.000 lei;

-pentru nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei – 2 amenzi, în valoare totală de 3.500 lei;

-pentru nerespectarea obligațiilor angajatorului ca anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă – 6 amenzi, în valoare totala de 9.500 lei.

Articole asemănătoare

Comment

  • Cutov Valentin

    08/09/2023

    Bravo,dar de ce nu controlați și executorii care încalcă toate articolele pentru care da-ti amenzi, ți se pun popriri pe viață, salariul și așa mic se înjumătățește,nu poți avea card,cont bancar, moștenire,proprietate și câte altele,am trimis o petiție la Ministerul Muncii,m-a trimis la voi și mi-ați recomandat sa iau ajutoarele de doi bani oferite, mulțumesc frumos,dar sunt destui nevoiași care nu pot munci și au nevoie de ele, acționați la nivel de minister și garantați salariul și pensia minimă și oamenii vor fi recunoscători

    Replay

Lasă un răspuns