Începând din 17 octombrie se pot depune la DAS Brăila cereri pentru obținerea ajutoarelor de încălzire pentru locuințe. Cei interesați trebuie să-și facă programare. Până acum sunt deja peste 650 de programări

Direcția de Asistență Socială Brăila (DAS) anunță că începând din data de 17 octombrie se pot depune cereri pentru obținerea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023 la sediul DAS din Str. Școlilor nr. 64. În acest scop sunt pregătite 6 ghișee.

Depunerea cererilor se face în baza unei programări prealabile, la numerele de telefon 0711929276 și 0711929094 sau pe site-ul instituției www.dasbraila.ro, la secțiunea Programare. Programul de depunere a cererilor este de luni până joi, între orele 08:00 – 15:00.

„La acest moment au fost făcute deja un număr de 659 de programări (perioada 17.10.2022 – 24.10.2022 fiind deja ocupată).

Atenționăm cetățenii că vor fi efectuate verificări în bazele de date privind veniturile realizate, bunurile mobile și imobile deținute, precum și orice alte detalii privind situația financiară a acestora, verificări efectuate prin programul PATRIMVEN (program destinat să acorde instituțiilor publice acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul și veniturile cetățenilor)”, se precizează într-un comunicat dat publicității.

Documentele ce trebuie prezentate alături de cererea propriu-zisă sunt:

  1. Actele de identitate aflate în termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/reședința la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi) – original și copie;
  2. Documente din care să rezulte situația juridică a minorului față de reprezentantul sau legal – hotărârea judecatorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, de instituire a măsurii de plasament, de încredințare spre creștere si educare etc. – original și copie;
  3. Certificat de căsătorie/ certificat de deces/ Hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă de divorț – original și copie;
  4. Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverința privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mențiunea că nu se beneficiază de bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurări de șomaj, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, hotărârea judecatorească privind stabilirea obligației legale de întreținere, etc.
  5. Acte din care să rezulte calitatea titularului față de imobilul pentru care se solicită ajutorul: proprietar (copie dupa actul de proprietate, donație, certificat de mostenitor dacă s-a dezbatut succesiunea, etc), chiriaș (copie contract de închiriere), împuternicit (împuternicire notarială de la proprietar/chiriaș), dovada calității de reprezentant legal, contractul de înstrăinare cu clauza de întreținere – original și copie;
  6. Adeverința de la asociația de proprietari/locatari din care să rezulte numele și numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;
  7. Certificatul de înmatriculare / cartea de identitate a autoturismului / autoutilitarei/ autocamionului/ motocicletei deținut/e în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc – original și copie;
  8. Cea mai recenta factura de gaze/energie electrica- COPIE
  9. Alte acte, după caz, în susținerea cererii.

Cererea/declarația pe propria răspundere se completează operativ de către personalul cu atribuții, în sistemul informatic al instituției, după verificarea veridicității și corectitudinii datelor din actele prezentate.

Nu este necesar ca solicitanții să completeze singuri formularele de cerere/declarație pe propria răspundere, acestea pot fi completate și transmise doar în cazul în care cererea și documentele doveditoare sunt transmise electronic pe email-urile instituției.

Consumatorii vulnerabili al caror venit net mediu lunar pe membru de familie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, respectiv 2053 lei în cazul persoanei singure, pot beneficia lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

-10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

-30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

-20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul se poate solicita împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței în baza aceleiași cereri, sau separat făcând obiectul unei alte cereri. Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizată.