INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DUNĂREA” BRĂILA SISTEAZĂ PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Începând de astăzi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” Brăila sistează programul de lucru cu publicul, în ceea ce privește activitatea de avizare-autorizare.

În acest sens,  ISU Brăila facem următoarele precizări:

„- până la încetarea efectelor Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și prevederilor Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020, se va sista primirea de cereri în vederea emiterii avizelor, autorizaţiilor şi punctelor de vedere privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă, depuse direct la ghişeu;

– în conformitate cu prevederile art. 13, alin. 2 din Anexa la Ordinul M.A.I. nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, vă informăm că documentaţiile pot fi depuse în format electronic, însoţite de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/ autorizare, la adresa de e-mail: avizare_autorizare@isubraila.eu .

– documentaţiile depuse anterior datei de 25.03.2020 se vor soluţiona în termenul legal prevăzut la art. 14 din Anexa la Ordinul M.A.I. nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, despre modul de soluţionare urmând a fi informaţi la adresa de e-mail indicată în cererea depusă. Ridicarea efectivă a documentaţiilor depuse se va putea efectua la o dată ulterioară, după ridicarea restricțiilor impuse, care va fi comunicată beneficiarilor în timp util”.