INSPECTORUL ȘCOLAR GENERAL BOTEA: S-A SCHIMBAT METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

Inspectorul școlar general al Brăilei, Viorel Botea, anunță că în contextul pandemiei de coronavirus și a măsurilor luate pentru prevenirea îmbolnăvirii elevilor și cadrelor didactice, s-a schimbat metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a din acest an școlar.

După cum informează prof. Botea, Ministerul Educației și Cercetării a decis următoarele:

*Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.

*Programele pentru disciplinele de examen valabile pentru anul școlar 2019-2020 sunt prezentate aici https://www.edu.ro/o-r-d-i-n-u-l-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-411510042020-privind-aprobarea-programelor

A fost eliminată materia ce urma a fi parcursă în semestrul II, când toate cursurile au fost suspendate, iar activitățile didactice s-au ținut doar online.

*Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de cel puțin un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

*Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice, iar în acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

*Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie, între orele 08:00 – 12:00.