INSPECTORUL ȘCOLAR GENERAL BOTEA: ȘTIU CĂ SUNT COPII ȘI CĂ SUNT OBIȘNUIȚI SĂ SE JOACE, SĂ STEA UNUL LÂNGĂ ALTUL, DAR NE AFLĂM ÎNTR-UN CONTEXT SPECIAL ȘI VOM FI ATENȚI CA EI SĂ PĂSTREZE DISTANȚA FIZICĂ LA ȘCOALĂ

“Cadrele didactice vor sta în pauze în clase, printre elevi, pentru a-i supraveghea și  se asigura că aceștia respectă regulile de distanțare fizică” – este ceea ce declară inspectorul școlar general al județului Brăila, Viorel Botea, în privința modului în care se va desfășura activitatea în unitățile de învățământ locale, odată cu începerea noului an școlar.

Ministerul Sănătații a emis recent un Ordin cu privire la măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, odată cu începerea noului an școlar, iar acesta impune reguli stricte în ceea ce privește contactul între elevi – copiii nu au voie să-și atingă mâinile și nici „să stea aproape unul de celălalt”. Mai concret, regulile sunt următoarele:

-Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, iar după aranjarea elevilor în bănci aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor

-Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil

-Este interzis schimbul de obiecte personale

-Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea

-Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

-Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ

-Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite

-Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice

-Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);

-Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;

-Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

L-am întrebat pe inspectorul școlar general Botea cum vor putea fi ținuți departe unii de alții copiii, mai ales cei de la clasele mici lși mai ales în pauze.

Acesta ne-a declarat că situația este de așa natură, încât trebuie respectate aceste reguli pentru a proteja sănătatea copiilor și a cadrelor  didactice: „Lucrurile cele mai importante sunt următoarele:

-În fiecare zi trebuie urmărit atent starea epidemiologică, starea de sănătate a elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, temperatura, etc;

-E clar că trebuie să respectăm cu strictețe distanțarea fizică, în așa fel încât să nu existe probleme;

-Profesorii vor sta în pauze în mijlocul elevilor, în așa fel încât să se evite acele «busculade» care se mai întâmplă în pauze, iar elevii să păstreze distanța, să nu se îmbrățișeze, să nu stea aproape unul de altul

-În orice situație în care se obervă ceva care ridică semne de întrebare privind sănătatea unui elev sau a unui cadru didactic se vor lua măsuri imediate.

Eu merg pe ideea că trebuie stabilite și respectate măsuri de prevenție foarte ferme. Știu că sunt copii și că sunt obișnuiți să se joace, să stea unul lângă altul, etc, dar acum ne aflăm într-un context special și trebuie să fim atenți ca ei să păstreze distanța fizică, pentru a preveni orice probleme.  O să se discute cu elevii la clasă, o să li se explice faptul că trebuie să evităm contactul fizic pentru a preveni o eventuală răspândire a virusului”.