ITM Brăila a demarat o acțiune de verificare a unităților care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila va desfășura în perioada 28 august – 8 septembrie o campanie de verificare a unităților care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL. Acțiunile din județul nostru se încadrează în Campania națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare si comercializare a carburanților auto tip GPL – cod CAEN 4671 si 4730.

„Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege, cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, aprobat de Inspectorul General de Stat, se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectarii prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în domenii care pot produce evenimente cu consecințe deosebite.

Obiectivele urmărite pe parcursul desfășurării campaniei sunt:

-Identificarea angajatorilor care nu respecta prevederile legale ce reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

-Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate.

În controalele efectuate, ITM Brăila va urmări în permanență conștientizarea angajatorilor și a lucrătorilor asupra importanței și necesității respectării legislației în domeniile de competență”, se arată într-un comunicat dat publicității.