ITM BRĂILA RECOMANDĂ ANGAJATORILOR SĂ PERMITĂ SALARIAȚILOR SĂ LUCREZE DE LA DOMICILIU, PE PERIOADA EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS

În contextul epidemiei de coronavirus, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila recomandă angajatorilor publici şi privaţi ca în măsura posibilitaților, să permită salariaților să lucreze de la domiciliu, potrivit prevederilor legale.

Conducerea ITM Brăila precizează într-un comunicat dat publicității că “sunt consideraţi salariaţi cu muncă la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.

Precizăm că contractul individual de muncă la domiciliu va conţine, în afara elementelor specifice ale unui contract individual de muncă prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele: precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează”.

În plus, ITM amintește de o altă variantă permisă de lege, “telemunca”, prin care angajaţii îşi pot desfășura activitățile de serviciu folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.