LA 30 SEPTEMBRIE, IN JUDETUL BRAILA ERAU INREGISTRATI OFICIAL 5.128 SOMERI

La data de 30 septembrie 2018, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila erau inregistrati 5.128 someri – din care 2.074 erau femei -, rata somajului fiind de 4,08%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 4,12%, in septembrie, acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,04 puncte procentuale.

Din totalul de 5.128 persoane inregistrate ca someri la data amintita, 483 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4.645 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 3.921 someri proveneau din mediul rural si 1.207 erau din mediul urban.

Somerii cu studii gimnaziale (35,26%) au ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati in evidentele AJOFM Braila; urmeaza cei cu studii primare (25,9%) si cei fara studii (16,28%), iar 9,77% sunt persoane au absolvit scoala profesionala/arte si meserii.

Somerii cu nivel de instruire liceal si postliceal reprezinta 9,46% din totalul somerilor inregistrati, iar cei cu studii superioare reprezinta 3,33%.