La finale lunii martie în județul Brăila erau atestate un număr de 54 întreprinderi sociale

Începand cu anul 2016, în România luna mai este considerată “Luna promovării economiei sociale” și este dedicată organizării la nivel național a diferitelor evenimente și acțiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale.

„Economia socială” este definită ca ansamblul activităților private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări. Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului sau excedentului, după caz, către asociați sau membri. Aceasta contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil prevazut de lege, în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Obiectivele economiei sociale sunt următoarele: consolidarea coeziunii economice și sociale; ocuparea forței de muncă; dezvoltarea serviciilor sociale.

Activitățile de interes general ale entităților de economie socială sunt: *producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; *promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; *dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; *dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Entitățile de economie socială sunt reprezentate de întreprinderea socială si întreprinderea socială de inserție.

Procesul de atestare a acestora a început în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2023, AJOFM Brăila a acordat un număr de 57 atestate ca întreprindere socială (ÎS), din care 54 de atestate sunt încă valabile.

Principalele domenii de activitate în care activează întreprinderile sociale atestate de catre AJOFM  Brăila sunt: sănătate și asistență socială, industria prelucrătoare, construcții, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, comerț, hoteluri și restaurante.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează  de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila prin Compartimentul pentru Economie Socială, care poate oferi informații despre atestarea/certificarea întreprinderilor sociale.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, AJOFM Braila, derulează acțiuni in vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate, actiuni de promovare a drepturilor și obligațiilor entităților de economie socială atestate, precum si prezentarea modificărilor legislative din domeniul economiei sociale.

Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brăila  din B-dul. Dorobantilor, nr. 603-605, telefon/fax: 0239/611376, 0239/611386, int. 107, e-mail: braila@anofm.gov.ro.