LA FINELE LUNII MAI RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT OFICIAL LA NIVELUL JUDEȚULUI BRĂILA A FOST DE 3,78%

La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4647 șomeri (din care 2018 femei), rata șomajului fiind de 3,78% (cu 0,12 puncte procentuale mai mare decât valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019).

Din totalul celor 4647 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 855 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3792 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3267 șomeri provin din mediul rural și 1380 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale (33,8%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmați de cei cu studii primare (23,61%) și cei fără studii (16,74%), iar 10,85% au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 11,17% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,76%.

Mai multe informaţii despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila, la adresa:  https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Br%C4%83ila