LA FINELE LUNII MARTIE, RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENŢELE AJOFM BRĂILA A FOST DE 3,5%

La sfârșitul lunii martie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4301 șomeri (din care 1793 femei), rata șomajului fiind de 3,5%  (cu 0,7 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019).

Din totalul de 4301 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 664 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3637 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3162 șomeri provin din mediul rural și 1139 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale (34,76%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,83%) și cei fără studii (16,83%), iar 10,51 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 9,84% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,23%.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Br%C4%83ila