La nivelul județului Brăila fondul forestier reprezintă doar 5,9 % din suprafață, comparativ cu media națională de 27%. Seceta din ultimii ani a afectat sever și puținele păduri pe care le avem

În prezent fondul forestier al județului Brăila ocupă 5,9% din suprafața administrativă, cu mult sub media la nivel național (27%) și cu mult sub media europeană (35%). Suprafața de fond forestier pe cap de locuitor este de 0,08 ha în județul Brăila, comparativ cu 0,33 ha la nivel național.

Potrivit unui raport prezentat astăzi în cadrul Colegiului Prefectural de coordonatorul Gărzii Forestiere Județene Brăila, Costică Vîjiiac, la finele anului 2021 suprafața fondului forestier al județului Brăila era de 28.348 ha, din care 22.779 ha erau în proprietatea statului, 4.889 ha erau proprietatea privată a unor persoane fizice și juridice, 649 ha erau în proprietatea publică a unor unități administrativ teritoriale, iar 31 ha erau în proprietatea privată a unor unități administrativ teritoriale.

Din totalul celor 28.348 ha, 25.257 ha reprezintă păduri, iar restul sunt alte terenuri.

Speciile preponderente care se găsesc în fondul forestier din județul Brăila sunt următoarele: *specii moi (plop și salcie) – 17.656 ha; *specii tari (salcâm, gladița, frasin de baltă, ulm) – 6941ha; *stejari – 659 ha.

În ceea ce privește starea de sănătate a fondului forestier al județului Brăila, Vîjiiac a declarat că în ultimii ani – mai ales în 2022 – seceta prelungită a afectat sever pădurile, în special în Lunca Buzăului existând un fenomen de uscare în masă. Au fost afectate în special speciile precum plopul alb, salcia, salcâmul, ulmul. Arborii afectați de uscare au fost extrași sau sunt pe cale de a fi extrași. În prezent este în curs procedura de evaluare a pagubelor produse de secetă.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns