La sfârșitul lunii februarie 2021, la nivelul județului Brăila rata șomajului a fost de 4,41%

La sfârșitul lunii februarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați oficial 5391 șomeri (din care 2263 erau femei), rata șomajului fiind de 4,41% (cu 0,85 puncte procentuale mai mare decat valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2020).

Din totalul de 5391 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 1267 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 4124 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3869 șomeri provin din mediul rural și 1522 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Brăila (33,02%), urmați de cei cu studii primare (24,01%) și cei fără studii (15,17%), iar 11,89% au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 12,35% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,56%.