LA SFÂRȘITUL LUNII SEPTEMBRIE RATA ȘOMAJULUI LA NIVELUL JUDEȚULUI BRĂILA A FOST DE 3,96%

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4874 șomeri (din care 2122 femei), rata șomajului fiind de 3,96% (cu 0,39 puncte procentuale mai mare decat valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019).

Din totalul de 4874 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 929 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3945 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3462 șomeri provin din mediul rural și 1412 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel: șomerii cu studii gimnaziale (32,21%) au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (23,57%) și cei fără studii (16,60%), iar 11,22 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 13,05% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,35%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate se prezintă astfel: 2045 persoane foarte greu ocupabile, 1783 greu ocupabile, 575 mediu ocupabile, iar 471 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM.